محبوبترین محصولات

دانلود دستورالعمل پايش و اندازه گيري فرآيندها فرمتdoc

دانلود دستورالعمل پايش و اندازه گيري فرآيندها 2صفحه هدف از اين دستورالعمل ايجاد مكانيزمي جهت پايش و اندازه گيري فرآيندهاي سازمان مي باشد . محدوده اعتبار : دامنه كاربرد دستورالعمل شامل كليه فرآيندهاي تعريف شده سازمان مي باشد . شرح مسئوليتها: مسئوليت اجراي اين دستورالعمل برعهده نماينده مديريت مي باشدومديران بخشهاي ديگر ملزم به همكاري واجراي اين دستورالعمل مي باشند . واژگان تعاريف : ندارد . رو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود دستورالعمل نـظام پيشنهادات فرمتdoc

  دانلود دستورالعمل نـظام پيشنهادات 4صفحه هدف: ايجاد يك سيستم مناسب مشاركت در سازمان كه باعث موفقيت و تحصيل اهداف سازماني شود. اين نظام اهداف ذيل را در سازمان دنبال مي نمايد : تشويق بر مشاركت تمام پرسنل براي بهبود كل سازمان تشويق پرسنل در استفاده از استعدادها، خلاقيت و ابتكار. ايجاد يك راهبري بر بهبود فرآيندها. گسترش و توسعه ايده ها و نظرات سازنده بهبود ارتباطات بين بخشها و واحدهاي سازما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود دستورالعمل سنجش رضايت کارکنان فرمتdoc

دانلود دستورالعمل سنجش رضايت کارکنان   2صفحه هدف: ايجاد مکانيزمي به منظور ارزيابي ميزان رضايت کارکنان از عملکرد سازمان و اثر بخشي سيستم هاي انگيزشي سازمان دامنه کاربرد: تمامي واحدها و کليه کارکنان سازمان شرح مسئوليتها: 3-1- حسن اجراء: نماينده مديريت واژگان تعاريف: ندارد شرح اقدامات: نماينده مديريت در دوره هاي زماني 4 ماهه، اقدام به ارزيابي رضايت کارکنان از طريق فرم سنجش رضايت کارکنان ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود دستورالعمل کنترل پروژه فرمتdoc

دانلود دستورالعمل کنترل پروژه 3صفحه - هدف: هدف از تدوين اين دستوالعمل مشخص نمودن مسئوليت ها و نحوه انجام فعاليت هاي مربوط به پروژه هاي تعريف شده در سطح سازمان مي باشد. 2- دامنه کاربرد:         کليه پروژه هايي که در سطح سازمان تعريف مي شوند. 3- شرح مسئوليتها: حسن اجرا روش: نماينده مديريت اقدام کنندگان: ساير بخش ها با توجه به مسئوليتهاي محوله در پروژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود دستورالعمل بررسی شکايت مشتری فرمتdoc

دانلود دستورالعمل بررسی شکايت مشتری 2صفحه 1- هدف : دريافت ، بررسي و تعيين اقدامات اصلاحي لازم براي رفع موارد شكايت مشتريان 2- محدوده اعتبار : اين رويه كليه موارد شكايت مشتري از دريافت كالاي مشتري تا خدمات پس از فروش و آديت ايدرو را شامل ميشود . 3- مسئوليتها : مسئوليت اين روش به عهده نماينده مديريت مي باشد . مدير بازرگاني در دريافت شكايات مشتريان مسئوليت دارد . 4- روش انجام كار : شكايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1287):

آخرین محصولات فروشگاه